Second Division 2022 THỨ HẠNG CHUNG CUỘC?
Bạn sẽ tìm thấy gì trên trang này?

Xem thứ hạng chung cuộc Second Division, Việt Nam mùa 2022 cùng với bảng xếp hạng, các tỉ số và chỉ số thống kê. Bạn sẽ ngạc nhiên...

  Second Division ≫ 2022
Group A
01.
(01.)
24
+05
10:05
07-03-02
12
02.
(02.)
23
+17
24:07
06-05-01
12
03.
(03.)
23
+11
19:08
06-05-01
12
04.
(04.)
17
+03
20:17
05-02-05
12
05.
(05.)
14
-03
10:13
03-05-04
12
06.
(06.)
7
-11
08:19
01-04-07
12
07.
(07.)
4
-22
02:24
00-04-08
12
  Second Division ≫ 2022
Group B
01.
(01.)
25
+13
19:06
08-01-03
12
02.
(02.)
23
+06
16:10
07-02-03
12
03.
(03.)
21
+07
23:16
06-03-03
12
04.
(04.)
16
+00
10:10
04-04-04
12
05.
(05.)
12
-07
15:22
03-03-06
12
06.
(06.)
11
-08
09:17
03-02-07
12
07.
(07.)
10
-11
14:25
03-01-08
12
Championship - Semi-finals
 • 52%
  Thời gian sở hữu
  48%
 • 47
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  54
 • 07
  Tổng số mũi chích ngừa
  10
 • 06
  Góc
  03
 • 38%
  Thời gian sở hữu
  62%
 • 57
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  72
 • 05
  Tổng số mũi chích ngừa
  11
 • 02
  Góc
  03
 • Tập đoàn A ≫ Round 01
 • 53%
  Thời gian sở hữu
  47%
 • 44
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  26
 • 06
  Tổng số mũi chích ngừa
  06
 • 01
  Góc
  02
 • Thứ tự 21/4 15:30
  Thứ tự 21/04
 • 43%
  Thời gian sở hữu
  57%
 • 47
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  88
 • 04
  Tổng số mũi chích ngừa
  12
 • 02
  Góc
  01
 • Thứ tự 21/4 15:30
  Thứ tự 21/04
  Thứ tự 21/4 15:30
  Thứ tự 21/04
 • 48%
  Thời gian sở hữu
  52%
 • 77
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  76
 • 11
  Tổng số mũi chích ngừa
  10
 • 01
  Góc
  09
 • 45%
  Thời gian sở hữu
  55%
 • 68
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  70
 • 12
  Tổng số mũi chích ngừa
  05
 • 03
  Góc
  00
 • Thứ tự 28/4 15:30
  Thứ tự 28/04
  Thứ tự 28/4 15:30
  Thứ tự 28/04
 • 56%
  Thời gian sở hữu
  44%
 • 64
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  64
 • 15
  Tổng số mũi chích ngừa
  07
 • 05
  Góc
  02
 • Thứ tự 28/4 17:00
  Thứ tự 28/04
 • 57%
  Thời gian sở hữu
  43%
 • 100
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  79
 • 09
  Tổng số mũi chích ngừa
  17
 • 03
  Góc
  04
 • 43%
  Thời gian sở hữu
  57%
 • 53
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  70
 • 07
  Tổng số mũi chích ngừa
  12
 • 02
  Góc
  04
 • 40%
  Thời gian sở hữu
  60%
 • 35
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  68
 • 05
  Tổng số mũi chích ngừa
  09
 • 04
  Góc
  05
 • 52%
  Thời gian sở hữu
  48%
 • 93
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  58
 • 08
  Tổng số mũi chích ngừa
  12
 • 05
  Góc
  01
 • Thứ tự 5/5 15:30
  Thứ tự 05/05
 • 48%
  Thời gian sở hữu
  52%
 • 55
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  78
 • 11
  Tổng số mũi chích ngừa
  14
 • 03
  Góc
  06
 • Thứ tự 5/5 15:30
  Thứ tự 05/05
  Thứ tự 5/5 15:30
  Thứ tự 05/05
 • 45%
  Thời gian sở hữu
  55%
 • 82
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  100
 • 05
  Tổng số mũi chích ngừa
  05
 • 04
  Góc
  03
 • 52%
  Thời gian sở hữu
  48%
 • 94
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  67
 • 10
  Tổng số mũi chích ngừa
  05
 • 11
  Góc
  02
 • 59%
  Thời gian sở hữu
  41%
 • 76
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  77
 • 08
  Tổng số mũi chích ngừa
  07
 • 01
  Góc
  01
 • Fr 20/5 15:30
  Fr 20/05
 • 43%
  Thời gian sở hữu
  57%
 • 84
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  76
 • 07
  Tổng số mũi chích ngừa
  04
 • 06
  Góc
  02
 • 51%
  Thời gian sở hữu
  49%
 • 78
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  71
 • 08
  Tổng số mũi chích ngừa
  07
 • 05
  Góc
  05
 • 44%
  Thời gian sở hữu
  56%
 • 56
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  61
 • 09
  Tổng số mũi chích ngừa
  07
 • 05
  Góc
  02
 • 59%
  Thời gian sở hữu
  41%
 • 78
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  53
 • 12
  Tổng số mũi chích ngừa
  05
 • 05
  Góc
  04
 • 62%
  Thời gian sở hữu
  38%
 • 82
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  48
 • 14
  Tổng số mũi chích ngừa
  04
 • 06
  Góc
  01
 • 69%
  Thời gian sở hữu
  31%
 • 55
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  16
 • 16
  Tổng số mũi chích ngừa
  02
 • 05
  Góc
  00
 • 51%
  Thời gian sở hữu
  49%
 • 62
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  74
 • 05
  Tổng số mũi chích ngừa
  13
 • 04
  Góc
  05
 • 41%
  Thời gian sở hữu
  59%
 • 24
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  77
 • 02
  Tổng số mũi chích ngừa
  08
 • 00
  Góc
  03
 • 42%
  Thời gian sở hữu
  58%
 • 15
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  46
 • 00
  Tổng số mũi chích ngừa
  19
 • 00
  Góc
  04
 • 01.
  (01.)
  24
  +05
  10:05
  07-03-02
  12
  02.
  (02.)
  23
  +17
  24:07
  06-05-01
  12
  03.
  (03.)
  23
  +11
  19:08
  06-05-01
  12
  04.
  (04.)
  17
  +03
  20:17
  05-02-05
  12
  05.
  (05.)
  14
  -03
  10:13
  03-05-04
  12
  06.
  (06.)
  7
  -11
  08:19
  01-04-07
  12
  07.
  (07.)
  4
  -22
  02:24
  00-04-08
  12
  Tập đoàn B ≫ Round 01
 • 41%
  Thời gian sở hữu
  59%
 • 00
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  01
 • 00
  Tổng số mũi chích ngừa
  01
 • Thứ tự 21/4 15:30
  Thứ tự 21/04
  Thứ tự 21/4 15:30
  Thứ tự 21/04
  Thứ tự 21/4 18:00
  Thứ tự 21/04
  Thứ tự 28/4 15:30
  Thứ tự 28/04
  Thứ tự 28/4 15:30
  Thứ tự 28/04
  Thứ tự 28/4 18:00
  Thứ tự 28/04
  Thứ tự 5/5 15:30
  Thứ tự 05/05
  Thứ tự 5/5 15:30
  Thứ tự 05/05
  Thứ tự 5/5 18:00
  Thứ tự 05/05
 • 58%
  Thời gian sở hữu
  42%
 • 66
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  58
 • 17
  Tổng số mũi chích ngừa
  10
 • 04
  Góc
  04
 • 43%
  Thời gian sở hữu
  57%
 • 37
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  77
 • 05
  Tổng số mũi chích ngừa
  11
 • 04
  Góc
  09
 • 44%
  Thời gian sở hữu
  56%
 • 53
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  51
 • 12
  Tổng số mũi chích ngừa
  08
 • 02
  Góc
  04
 • 01.
  (01.)
  25
  +13
  19:06
  08-01-03
  12
  02.
  (02.)
  23
  +06
  16:10
  07-02-03
  12
  03.
  (03.)
  21
  +07
  23:16
  06-03-03
  12
  04.
  (04.)
  16
  +00
  10:10
  04-04-04
  12
  05.
  (05.)
  12
  -07
  15:22
  03-03-06
  12
  06.
  (06.)
  11
  -08
  09:17
  03-02-07
  12
  07.
  (07.)
  10
  -11
  14:25
  03-01-08
  12

  Second Division 2022 Thứ hạng chung cuộc: Đội nào vô địch mùa giải 2022

  Xem thứ hạng chung cuộc Second Division, Việt Nam mùa 2022 cùng với bảng xếp hạng, các tỉ số và chỉ số thống kê. Bạn sẽ ngạc nhiên...