Second Division
We 16:34
Second Division
We 15:41
Second Division
Su 17:05
Second Division
Su 16:36
Bạn sẽ tìm thấy gì trên trang này?

Xem Second Division trực tuyến miễn phí một cách hợp pháp. Hãy xem lịch chiếu Second Division để tìm địa chỉ và thời gian xem các kênh phát trực tuyến giải Second Division. Bạn sẽ ngạc nhiên...

Promotion Play-offs - Final
41'
1 - 0
79'
2 - 0
 • 43%
  Thời gian sở hữu
  57%
 • 38
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  50
 • 07
  Tổng số mũi chích ngừa
  13
 • 05
  Góc
  04
 • Promotion Play-offs - 1st Round
  Su 13/8 15:30
  Su 13/08
  11'
  1 - 0
  1 - 1
  51'
  1 - 2
  80'
 • 49%
  Thời gian sở hữu
  51%
 • 19
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  26
 • 06
  Tổng số mũi chích ngừa
  11
 • 02
  Góc
  06
 • 54%
  Thời gian sở hữu
  46%
 • 26
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  26
 • 12
  Tổng số mũi chích ngừa
  05
 • 06
  Góc
  03
 • Tập đoàn A ≫ Round 01
  Tu 17:45
  Tu 17:39
  Tu 17:22
  Tu 17:15
  Tu 17:06
  Tu 16:59
 • 44
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  30
 • 07
  Góc
  03
 • 42'
  1 - 0
  50'
  2 - 0
 • 52%
  Thời gian sở hữu
  48%
 • 27
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  07
 • 05
  Tổng số mũi chích ngừa
  04
 • 02
  Góc
  02
 • 57'
  1 - 0
  1 - 1
  90'+1
 • 41%
  Thời gian sở hữu
  59%
 • 25
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  32
 • 06
  Tổng số mũi chích ngừa
  08
 • 02
  Góc
  12
 • 40%
  Thời gian sở hữu
  60%
 • 23
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  16
 • 08
  Tổng số mũi chích ngừa
  02
 • 05
  Góc
  00
 • 0 - 1
  72'
  0 - 2
  78'
 • 48%
  Thời gian sở hữu
  52%
 • 32
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  50
 • 04
  Tổng số mũi chích ngừa
  03
 • 02
  Góc
  03
 • 19'
  1 - 0
  1 - 1
  43'
  1 - 2
  63'
 • 50%
  Thời gian sở hữu
  50%
 • 79
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  69
 • 10
  Tổng số mũi chích ngừa
  07
 • 04
  Góc
  03
 • 0 - 1
  40'
  45'+2
  1 - 1
  76'
  2 - 1
 • 51%
  Thời gian sở hữu
  49%
 • 65
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  50
 • 07
  Tổng số mũi chích ngừa
  09
 • 04
  Góc
  02
 • 84'
  1 - 0
  86'
  2 - 0
 • 55%
  Thời gian sở hữu
  45%
 • 53
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  19
 • 08
  Tổng số mũi chích ngừa
  02
 • 02
  Góc
  01
 • 0 - 1
  38'
  0 - 2
  82'
 • 55%
  Thời gian sở hữu
  45%
 • 68
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  52
 • 04
  Tổng số mũi chích ngừa
  11
 • 01
  Góc
  03
 • Mo 19/6 15:00
  Mo 19/06
 • 38
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  26
 • 02
  Góc
  04
 • 44
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  36
 • 02
  Góc
  02
 • 28'
  1 - 0
  39'
  2 - 0
  2 - 1
  47'
 • 55%
  Thời gian sở hữu
  45%
 • 43
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  26
 • 16
  Tổng số mũi chích ngừa
  06
 • 07
  Góc
  01
 • 0 - 1
  36'
  0 - 2
  52'
  0 - 3
  62'
  0 - 4
  78'
  0 - 5
  82'
 • 56%
  Thời gian sở hữu
  44%
 • 31
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  28
 • 10
  Tổng số mũi chích ngừa
  10
 • 08
  Góc
  02
 • 62'
  1 - 0
  1 - 1
  79'
 • 52%
  Thời gian sở hữu
  48%
 • 19
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  22
 • 05
  Tổng số mũi chích ngừa
  06
 • 02
  Góc
  04
 • 0 - 1
  22'
  (11m)
  0 - 2
  30'
  0 - 3
  85'
  0 - 4
  86'
 • 46%
  Thời gian sở hữu
  54%
 • 56
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  46
 • 04
  Tổng số mũi chích ngừa
  08
 • 04
  Góc
  01
 • 0 - 1
  54'
  65'
  1 - 1
 • 51%
  Thời gian sở hữu
  49%
 • 28
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  14
 • 06
  Tổng số mũi chích ngừa
  06
 • 07
  Góc
  02
 • 0 - 1
  32'
  0 - 2
  43'
  0 - 3
  55'
  60'
  1 - 3
  1 - 4
  67'
  1 - 5
  70'
  1 - 6
  72'
 • 41%
  Thời gian sở hữu
  59%
 • 27
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  29
 • 02
  Tổng số mũi chích ngừa
  17
 • 03
  Góc
  01
 • 43'
  1 - 0
 • 44%
  Thời gian sở hữu
  56%
 • 66
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  43
 • 07
  Tổng số mũi chích ngừa
  01
 • 03
  Góc
  02
 • 51'
  1 - 0
  56'
  2 - 0
  2 - 1
  72'
  80'
  3 - 1
  82'
  4 - 1
  83'
  5 - 1
 • 59%
  Thời gian sở hữu
  41%
 • 37
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  18
 • 16
  Tổng số mũi chích ngừa
  03
 • 03
  Góc
  00
 • Thứ tự 20/7 15:30
  Thứ tự 20/07
  Thứ tự 20/7 15:30
  Thứ tự 20/07
  07'
  1 - 0
  09'
  2 - 0
  2 - 1
  26'
  2 - 2
  33'
  2 - 3
  61'
  2 - 4
  75'
  82'
  3 - 4
  84'
  4 - 4
 • 60%
  Thời gian sở hữu
  40%
 • 50
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  41
 • 06
  Tổng số mũi chích ngừa
  10
 • 00
  Góc
  01
 • Thứ tự 20/7 16:00
  Thứ tự 20/07
  0 - 1
  30'
  0 - 2
  57'
  0 - 3
  74'
  0 - 4
  81'
  0 - 5
  90'
 • 55%
  Thời gian sở hữu
  45%
 • 25
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  45
 • 00
  Tổng số mũi chích ngừa
  13
 • 04
  Góc
  01
 • 30'
  1 - 0
  42'
  2 - 0
  67'
  3 - 0
  84'
  4 - 0
  90'
  5 - 0
 • 58%
  Thời gian sở hữu
  42%
 • 36
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  06
 • 12
  Tổng số mũi chích ngừa
  03
 • 04
  Góc
  01
 • 71
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  43
 • 03
  Góc
  04
 • Thứ tự 3/8 15:30
  Thứ tự 03/08
  01.
  (01.)
  27
  +15
  22:07
  09-00-03
  12
  02.
  (02.)
  23
  +13
  22:09
  06-05-01
  12
  03.
  (03.)
  20
  +03
  19:16
  06-02-04
  12
  04.
  (04.)
  18
  +04
  13:09
  04-06-02
  12
  05.
  (05.)
  14
  +04
  14:10
  03-05-04
  12
  06.
  (06.)
  7
  -22
  11:33
  02-01-09
  12
  07.
  (07.)
  6
  -17
  15:32
  01-03-08
  12
  Tập đoàn B ≫ Round 01
  Su 17:14
  Su 17:04
  Su 17:01
  Su 16:47
  Su 16:44
  Su 16:16
  0 - 1
  15'
  66'
  1 - 1
  80'
  2 - 1
  2 - 2
  90'
 • 52%
  Thời gian sở hữu
  48%
 • 47
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  37
 • 13
  Tổng số mũi chích ngừa
  09
 • 02
  Góc
  03
 • 0 - 1
  68'
 • 48%
  Thời gian sở hữu
  52%
 • 27
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  32
 • 07
  Tổng số mũi chích ngừa
  08
 • 09
  Góc
  09
 • 0 - 1
  61'
 • 42%
  Thời gian sở hữu
  58%
 • 88
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  46
 • 12
  Tổng số mũi chích ngừa
  10
 • 09
  Góc
  02
 • 0 - 1
  23'
  0 - 2
  74'
  77'
  1 - 2
  83'
  2 - 2
 • 60%
  Thời gian sở hữu
  40%
 • 36
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  37
 • 11
  Tổng số mũi chích ngừa
  08
 • 02
  Góc
  04
 • 0 - 1
  34'
  0 - 2
  85'
 • 56%
  Thời gian sở hữu
  44%
 • 40
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  35
 • 11
  Tổng số mũi chích ngừa
  14
 • 02
  Góc
  07
 • 88'
  1 - 0
 • 44%
  Thời gian sở hữu
  56%
 • 23
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  21
 • 11
  Tổng số mũi chích ngừa
  06
 • 01
  Góc
  02
 • 24'
  1 - 0
  56'
  2 - 0
  62'
  3 - 0
  3 - 1
  82'
  (11m)
  3 - 2
  89'
 • 54%
  Thời gian sở hữu
  46%
 • 39
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  32
 • 08
  Tổng số mũi chích ngừa
  06
 • 02
  Góc
  02
 • 0 - 1
  39'
 • 45%
  Thời gian sở hữu
  55%
 • 28
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  31
 • 08
  Tổng số mũi chích ngừa
  13
 • 00
  Góc
  05
 • 0 - 1
  30'
  34'
  1 - 1
  1 - 2
  43'
 • 59%
  Thời gian sở hữu
  41%
 • 35
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  24
 • 06
  Tổng số mũi chích ngừa
  05
 • 03
  Góc
  06
 • 0 - 1
  34'
  0 - 2
  47'
 • 48%
  Thời gian sở hữu
  52%
 • 37
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  34
 • 12
  Tổng số mũi chích ngừa
  12
 • 07
  Góc
  03
 • 0 - 1
  22'
  45'
  1 - 1
 • 49%
  Thời gian sở hữu
  51%
 • 29
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  25
 • 07
  Tổng số mũi chích ngừa
  04
 • 04
  Góc
  01
 • 0 - 1
  07'
  23'
  1 - 1
  1 - 2
  33'
  47'
  2 - 2
 • 49%
  Thời gian sở hữu
  51%
 • 56
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  50
 • 07
  Tổng số mũi chích ngừa
  04
 • 05
  Góc
  03
 • 34%
  Thời gian sở hữu
  66%
 • 24
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  24
 • 07
  Tổng số mũi chích ngừa
  06
 • 02
  Góc
  04
 • 24'
  1 - 0
  76'
  2 - 0
  89'
  3 - 0
 • 57%
  Thời gian sở hữu
  43%
 • 44
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  48
 • 19
  Tổng số mũi chích ngừa
  17
 • 06
  Góc
  06
 • 0 - 1
  38'
  0 - 2
  59'
 • 46%
  Thời gian sở hữu
  54%
 • 49
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  50
 • 10
  Tổng số mũi chích ngừa
  10
 • 03
  Góc
  05
 • 32'
  1 - 0
  36'
  2 - 0
  66'
  3 - 0
  77'
  4 - 0
 • 62%
  Thời gian sở hữu
  38%
 • 57
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  67
 • 07
  Tổng số mũi chích ngừa
  08
 • 05
  Góc
  05
 • 04'
  1 - 0
  56'
  2 - 0
  2 - 1
  64'
  2 - 2
  79'
 • 51%
  Thời gian sở hữu
  49%
 • 23
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  30
 • 12
  Tổng số mũi chích ngừa
  13
 • 02
  Góc
  10
 • 0 - 1
  06'
  0 - 2
  41'
  0 - 3
  44'
  0 - 4
  63'
  67'
  1 - 4
  1 - 5
  90'+4
 • 64%
  Thời gian sở hữu
  36%
 • 52
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  31
 • 16
  Tổng số mũi chích ngừa
  14
 • 09
  Góc
  03
 • Thứ tự 20/7 15:30
  Thứ tự 20/07
  03'
  1 - 0
  1 - 1
  36'
  1 - 2
  44'
  1 - 3
  53'
  1 - 4
  60'
  1 - 5
  90'+3
 • 50%
  Thời gian sở hữu
  50%
 • 18
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  29
 • 05
  Tổng số mũi chích ngừa
  14
 • 04
  Góc
  03
 • Thứ tự 20/7 16:00
  Thứ tự 20/07
  35'
  1 - 0
  62'
  2 - 0
 • 45%
  Thời gian sở hữu
  55%
 • 47
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  49
 • 13
  Tổng số mũi chích ngừa
  14
 • 03
  Góc
  03
 • Thứ tự 20/7 16:00
  Thứ tự 20/07
 • 48%
  Thời gian sở hữu
  52%
 • 21
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  48
 • 04
  Tổng số mũi chích ngừa
  04
 • 01
  Góc
  04
 • 49'
  1 - 0
  1 - 1
  66'
  81'
  2 - 1
 • 52%
  Thời gian sở hữu
  48%
 • 33
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  39
 • 08
  Tổng số mũi chích ngừa
  11
 • 03
  Góc
  02
 • 08'
  1 - 0
  24'
  2 - 0
  37'
  3 - 0
  40'
  4 - 0
  45'+2
  5 - 0
  5 - 1
  59'
  64'
  6 - 1
 • 38%
  Thời gian sở hữu
  62%
 • 26
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  27
 • 10
  Tổng số mũi chích ngừa
  11
 • 02
  Góc
  03
 • 62%
  Thời gian sở hữu
  38%
 • 50
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  41
 • 04
  Góc
  05
 • Su 30/7 15:30
  Su 30/07
  0 - 1
  45'+1
  0 - 2
  59'
  0 - 3
  62'
  0 - 4
  76'
  0 - 5
  79'
  0 - 6
  89'
 • 48%
  Thời gian sở hữu
  52%
 • 15
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  41
 • 03
  Tổng số mũi chích ngừa
  15
 • 01
  Góc
  03
 • 42
  Các cuộc tấn công nguy hiểm
  36
 • 03
  Góc
  02
 • 01.
  (01.)
  26
  +11
  23:12
  07-05-00
  12
  02.
  (02.)
  22
  +15
  30:15
  06-04-02
  12
  03.
  (03.)
  17
  +00
  17:17
  05-02-05
  12
  04.
  (04.)
  15
  +00
  19:19
  04-03-05
  12
  05.
  (05.)
  15
  -01
  19:20
  04-03-05
  12
  06.
  (06.)
  13
  -03
  11:14
  03-04-05
  12
  07.
  (07.)
  5
  -22
  09:31
  00-05-07
  12

  Second Division Livestream miễn phí. Xem Second Division trực tuyến ở đâu? (2023)

  Xem Second Division trực tuyến miễn phí một cách hợp pháp. Hãy xem lịch chiếu Second Division để tìm địa chỉ và thời gian xem các kênh phát trực tuyến giải Second Division. Bạn sẽ ngạc nhiên...

  Second Division Livestream miễn phí. Xem Second Division trực tuyến ở đâu? (2023) .

  Xem Second Division trực tuyến miễn phí một cách hợp pháp. Hãy xem lịch chiếu Second Division để tìm địa chỉ và thời gian xem các kênh phát trực tuyến giải Second Division. Bạn sẽ ngạc nhiên...

  Về chúng tôi     Các điều khoản và điều kiện     Liên hệ với chúng tôi